Direktor

Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo br.:02-05-2000-10/13 od 28.01.2013.god., Hamdija Efendić,dipl.ing.građ. postavljen je za direktora Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.