Projekti u realizaciji

Općina Ilijaš:

- Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Lješevo-željeznička stanica“  (Službene novine Kantona Sarajevo broj 14/13) - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alića gaj“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 44/13) - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Stari Ilijaš"; (Službene novine Kantona Sarajevo broj 1/14) - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Savića brdo“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 48/13)

- Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Ljubnići“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 49/14)

- Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Karaula-Ilijaš“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 18/15)

Općina Ilidža:

- Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Doglodi“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 16/13)

- Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Azići II" (Službene novine Kantona Sarajevo broj 33/13) - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Kovači" (Službene novine Kantona Sarajevo broj 1/14) - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alipašin most I“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 20/14) - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Nova Ilidža 1“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 32/14) - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Nova Ilidža 2“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 32/14) - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Nova Ilidža 3“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 32/14) - Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Riverina-Sastavci - Faza 1A“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 32/14) - Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana „Spomenički kompleks tunel D-B“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 48/13) - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Pejton“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 26/15) - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Gornje Telalovo polje I“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 05/16)

Općina Novi Grad Sarajevo:

- Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alipašin most V“  (Službene novine Kantona Sarajevo broj 46/12)
- Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alipašin most VI“  (Službene novine Kantona Sarajevo broj 46/12) 

- Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Kongresni centar Sarajeva“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 16/13)

- Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Sportsko-rekreacioni centar Dobrinja“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 16/13)

- Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana "TMZ-Feroelektro" (Službene novine Kantona Sarajevo broj 1/14) - Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Robno transportni centar u Halilovićima" (Službene novine Kantona Sarajevo broj 7/14) - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Rajlovac III“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 10/14) - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alipašin most I“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 14/14) - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Sokolje“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 48/13) - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Halilovići I“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 51/14) - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Švrakino selo - Aneks“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 1/15) - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Bojnik II“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 1/15) - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Reljevo“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 14/15) - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alipašin most VII“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 30/15) - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Doglodi“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 40/15) - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Gornje Telalovo polje I“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 04/16) - Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Stambeno naselje-Južna padina brda Mojmilo-Dobrinja“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 04/16)

Općina Stari Grad Sarajevo:

- Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Jarčedoli“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 46/12)

 
Općina Novo Sarajevo:

- Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Kanara“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 46/12)

- Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Brdo Hrasno“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 27/14)

Općina Centar Sarajevo: - Odluka o pristupanju izradi Elaborata "Uređenje i mogućnosti korištenja ulice Vilsonovo šetalište" (Službene novine Kantona Sarajevo broj 44/12) - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Soukbunar“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 48/13)

 

Općina Vogošća: - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Hotonj-Poljine“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 49/14)

 

- Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Krše“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 3/15)

 

- Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Grahovište 1“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 3/15)

Općina Hadžići: - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Bosnić polje“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 13/15)

Općina Trnovo: - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Javorov do“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 21/15)

Kanton Sarajevo:

- Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo "B" faza Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine (Službene novine Kantona Sarajevo broj 6/10)

- Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajeva (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 1986. do 2015. godine (Službene novine Kantona Sarajevo broj 31/12)

- Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža "Trabević" (Službene novine Kantona Sarajevo broj 15/14) - Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Prostornog Plana posebnog područja prirodnog naslijeđa „Vodopad Skakavac“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 40/15)