Novosti

08.07.14

Na području Općine Centar, lokalitet Soukbunar, u toku je ažuriranje geodetskih podloga i geoloških istražnih radova za potrebe izrade Regulacionog plana "Soukbunar".

Na području Općine Novi Grad, okalitet Rajlovac, u toku je ažuriranje geodetskih podloga i geoloških istražnih radova za potrebe izrade Regulacionog plana "Rajlovac III".

Na području Općine Ilidža, lokalitet Stup i Kovači, u toku je ažuriranje geodetskih podloga i geoloških istražnih radova za potrebe izrade Regulacionih planova "Stup-Nukleus" i "Kovači".


17.06.14

Na području Općine Novi Grad lokalitet Sokolje u toku je ažuriranje geodetskih podloga i geoloških istražnih radova za potrebe izrade Regulacionog plana "Sokolje".

Angažovane firme treba da izvrše geodetsko i geološko snimanje postojećeg stanja te Vas molimo da omogućite firmama da neometano mogu obaviti svoj dio zadatka.

Vjerujući u Vašu građansku dobronamjernost i spremnost na pomoć i suradnju, nadamo se da ćete nam izići u susret.


26.12.13

Uvid u novo usvojene Regulacione planove građani imaju na uvid na našoj web stranici u dijelu Prostorno-planska dokumentacija dio Regulacioni planovi.