Novosti

12.04.2018

08.02.2018

09.01.2018

Projekti u realizaciji

Općina Ilijaš:

 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle 1" - Ilijaš (Službene novine Kantona Sarajevo broj 19/16)
 • Odluka o pristupanju izradi regulacionog plana "Apartmansko naselje Haluge" - Ilijaš (Službene novine Kantona Sarajevo broj 19/16)
 • Odluka o utvrđivanju plana parcelacije građevinskog zemljišta za izgradnju apartmanskog naselja "Kamenica" u mjestu Kamenica - Crna Rijeka (Službene novine Kantona Sarajevo broj 19/16)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Karaula-Ilijaš“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 18/15).
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Gornji Kadarići" – Ilijaš (Službene novine Kantona Sarajevo broj 10/16)
 • Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Stari Ilijaš“(Službene novine Kantona Sarajevo broj 14/16)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Lješevo-željeznička stanica“  (Službene novine Kantona Sarajevo broj 14/13)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alića gaj“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 44/13)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Stari Ilijaš"; (Službene novine Kantona Sarajevo broj 1/14)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Savića brdo“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 48/13)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Ljubnići“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 49/14)

Općina Ilidža:

 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Doglodi“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 16/13)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Azići II" (Službene novine Kantona Sarajevo broj 33/13)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Kovači" (Službene novine Kantona Sarajevo broj 1/14)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alipašin most I“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 20/14)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Nova Ilidža 1“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 32/14)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Nova Ilidža 2“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 32/14)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Nova Ilidža 3“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 32/14)
 • Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Riverina-Sastavci - Faza 1A“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 32/14)
 • Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana „Spomenički kompleks tunel D-B“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 48/13)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Pejton“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 26/15)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Gornje Telalovo polje I“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 05/16)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Riverina-Sastavci"(Službene novine Kantona Sarajevo broj 27/16)

Općina Novi Grad Sarajevo:

 • Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Alipašin Most VII" Zona "C"(Službene novine Kantona Sarajevo broj 15/15)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alipašin most V“  (Službene novine Kantona Sarajevo broj 46/12)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alipašin most VI“  (Službene novine Kantona Sarajevo broj 46/12) 
 • Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Kongresni centar Sarajeva“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 16/13)
 • Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Sportsko-rekreacioni centar Dobrinja“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 16/13)
 • Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana "TMZ-Feroelektro" (Službene novine Kantona Sarajevo broj 1/14)
 • Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Robno transportni centar u Halilovićima" (Službene novine Kantona Sarajevo broj 7/14)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Rajlovac III“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 10/14)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alipašin most I“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 14/14)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Sokolje“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 48/13)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Halilovići I“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 51/14)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Švrakino selo - Aneks“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 1/15)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Bojnik II“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 1/15)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Reljevo“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 14/15)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alipašin most VII“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 30/15)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Doglodi“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 40/15)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Gornje Telalovo polje I“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 04/16)
 • Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Stambeno naselje-Južna padina brda Mojmilo-Dobrinja“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 04/16)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Rajlovac III" (Službene novine Kantona Sarajevo broj 21/16)
 • Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hepok-Čengić Vila III" (Skraćeni postupak)(Službene novine Kantona Sarajevo broj 21/16)
 • Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Zabrđe"(Službene novine Kantona Sarajevo broj 32/16)

Općina Stari Grad Sarajevo:

 • Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta "Kvadrant 12"(Službene novine Kantona Sarajevo broj 16/16)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Jarčedoli“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 46/12)

Općina Novo Sarajevo:

 • Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta "Grbavička" (Službene novine Kantona Sarajevo broj 15/16)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Kanara“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 46/12)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Brdo Hrasno“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 27/14)
 • Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta "Milkos" (Službene novine Kantona Sarajevo broj 28/16)

Općina Centar Sarajevo:

 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Kvadrant C-Marijin Dvor“(Službene novine Kantona Sarajevo broj 11/16)
 • Odluka o pristupanju izradi Elaborata "Uređenje i mogućnosti korištenja ulice Vilsonovo šetalište" (Službene novine Kantona Sarajevo broj 44/12)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Soukbunar“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 48/13)
 • Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Gradski centar Marijin Dvor" za lokalitet Kvadrant "B"(Službene novine Kantona Sarajevo broj 08/16)
 • Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Čobanija" (Skraćeni postupak")(Službene novine Kantona Sarajevo broj 21/16)

Općina Vogošća:

 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Hotonj-Poljine“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 49/14)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Krše“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 3/15)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Grahovište 1“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 3/15)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Privredna zona Semizovac" (Službene novine Kantona Sarajevo broj 28/16)<

Općina Hadžići:

 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Bosnić polje“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 13/15)

Općina Trnovo:

 • Odluka o pristupanju izradi izmjene i dopune UP "Bjelašnica-II faza" (Službene novine Kantona Sarajevo broj 14/16)
 • Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana Sportsko – rekreacionog područja Bjelašnica - "Bukova ravan" (Službene novine Kantona Sarajevo broj 14/16)
 • Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Javorov do“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 21/15)

Kanton Sarajevo:

 • Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo "B" faza Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine (Službene novine Kantona Sarajevo broj 6/10)
 • Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajeva (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 1986. do 2015. godine (Službene novine Kantona Sarajevo broj 31/12)
 • Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža "Trabević" (Službene novine Kantona Sarajevo broj 15/14)
 • Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Prostornog Plana posebnog područja prirodnog naslijeđa „Vodopad Skakavac“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 40/15)