Novosti

26.12.13

Uvid u novo usvojene Regulacione planove građani imaju na uvid na našoj web stranici u dijelu Prostorno-planska dokumentacija dio Regulacioni planovi.


25.12.12

U četvrtak, 20.10.2012. godine, u prostorijama Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, po šesti put je održan događaj „Dani otvorenih vrata“ Zavoda za planiranje na temu „Uticaji Prostornog plana Federacije BiH za period 2008-2028 godina na izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003-2023 godina„.


18.12.12

U prostorijama Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je 18.12.2012. godine potpisan Sporazum o međusobnoj saradnji između Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.
Sporazum su potpisali v.d. direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gospodin Zijo Krvavac i direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja gospodin Ljubiša Đapan.