Sektor za infrastrukturu

(1) Sektor za infrastrukturu vrši poslove koji se odnose na: izradu faze infrastrukture u okviru razvojnih i detaljnih planova, učestvovanje u izradi izvoda iz razvojnih planova i definisanje elemenata odnosa razvojnih i detaljnih planova,  obezbjeđivanje i koordinacija izrade studijskih i drugih specijalističkih istraživanja, saradnju pri izradi propisa, normativa, standarda, kriterija i metodoloških osnova, obezbjeđivanje koordinacije sa subjektima planiranja pri definisanju polaznih osnova i tokom izrade razvojnih i detaljnih planova, srednjoročnih i godišnjih planova prostornog uređenja i društvenih planova, učestvovanje u izradi stručno-tehničkih poslova nosioca pripreme razvojnih i detaljnih planova, izradi programa aktivnosti i odluka o pristupanju izradi planova i smjernica za izradu planova, učestvovanje u obradi lokacija i predmeta za davanje stručnih rješenja, izradu tehničke dokumentacije i druge poslove iz djelokruga rada Sektora, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za infrastrukturu i direktora Zavoda.

(2) U okviru Sektora za infrastrukturu obrazovane su unutrašnje organizacione jedinice:

a) Služba za saobraćaj,

b) Služba za hidrotehniku,

c) Služba za energetiku, elektroenergetiku i telekomunikacije i

d) Služba za zelenu infrastrukturu.

(3) Služba za saobraćaj vrši poslove koji se odnose na: učestvovanje u izradi izvoda iz razvojnih planova i definisanje elemenata odnosa razvojnih i detaljnih planova, učestvovanje u izradi i praćenje provođenja planova prostornog uređenja, obezbjeđivanje i koordinaciju izrade studijskih i drugih specijalističkih istraživanja, saradnju na izradi propisa, normativa, standarda, kriterija i metodoloških osnova, obezbjeđivanje koordinacije sa subjektima planiranja pri definisanju polaznih osnova i tokom izrade razvojnih i detaljnih planova, stručno-tehničke poslove nosioca pripreme razvojnih i detaljnih planova i izradu odluka o pristupanju izradi planova i smjernica za izradu planova, učestvovanje u obradi lokacija i predmeta za davanje stručnih mišljenja, izradu tehničke dokumentacije u oblasti saobraćaja i druge poslove iz djelokruga rada Službe, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za infrastrukturu i direktora Zavoda.

(4) Služba za hidrotehniku vrši poslove koji se odnose na: učestvovanje u izradi izvoda iz razvojnih planova i definisanja elemenata odnosa razvojnih i detaljnih planova,  obezbjeđenje i koordinaciju izrade studijskih i drugih specijalističkih istraživanja, saradnju na izradi propisa, normativa, standarda, kriterija i metodoloških osnova, obezbjeđenje koordinacije sa subjektima planiranja pri definisanju polaznih osnova tokom izrade razvojnih i detaljnih planova, učestvovanje u izradi stručno-tehničkih poslova nosioca pripreme razvojnih i detaljnih planova, izradi programa aktivnosti i odluka o pristupanju izradi planova i smjernica za izradu planova, učestvovanje u obradi lokacija i predmeta za davanje stručnih rješenja, izradu tehničke dokumentacije i druge poslove iz djelokruga rada Službe, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za infrastrukturu i direktora Zavoda.

(5) Služba za energetiku, elektroenergetiku i telekomunikacije vrši poslove koji se odnose na: učestvovanje u izradi izvoda iz razvojnih planova i definisanja elemenata odnosa razvojnih i detaljnih planova, učestvovanje u izradi i praćenje provođenja planova prostornog uređenja, obezbjeđenje i koordinaciju izrade studijskih i drugih specijalističkih istraživanja, saradnju na izradi propisa, normativa, standarda, kriterija i metodoloških osnova, obezbjeđenje koordinacije sa subjektima planiranja pri definisanju polaznih osnova i tokom izrade razvojnih i detaljnih planova, planova prostornog uređenja, učestvovanje u izradi stručno-tehničkih poslova nosioca pripreme razvojnih i detaljnih planova, izradi programa aktivnosti i odluka o pristupanju izradi planova i smjernica za izradu planova, učestvovanje u obradi lokacija i predmeta za davanje stručnih rješenja, izradu tehničke dokumentacije i druge poslove iz djelokruga rada Službe, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za infrastrukturu i direktora Zavoda.

(6) Služba za zelenu infrastrukturu vrši poslove koji se odnose na: prikupljanje, pripremu i obradu podataka za urbane zelene površine kao i izradu dokumentacione osnove kao faze iz oblasti pejsažnog oblikovanja i/ili hortikulturnog uređenja, izradu prostorno-planske dokumentacije za dijelove Kantona Sarajevo gdje je izražen specijalistički pristup iz domena oblasti zastupljenih u Službi, pripremu potrebnih dodatnih tumačenja po predmetnim oblastima, obezbjeđenje i koordinaciju izrade studijskih, ekspertnih i drugih specijalističkih istraživanja po predmetnim oblastima zastupljenim u Službi, ostvarivanje saradnje sa subjektima planiranja, učestvovanje u izradi stručno-tehničkih poslova nosioca pripreme detaljnih planova, izradi programa aktivnosti, odluka o pristupanju izradi planova i smjernica za izradu planova, odluka o provođenju planova i odluka o usvajanju planova prostornog uređenja, učestvovanje u obradi predmeta za davanje stručnih mišljenja, koordiniranje izrade dijela prostorno-planske dokumentacije povjerene izvršiocu van Zavoda, a koja se odnosi na problematiku zelene infrastrukture, izradu tehničke dokumentacije za potrebe detaljne planske dokumentacije, praćenje propisa, normativa, standarda i kriterija iz djelokruga rada Službe, praćenje i proučavanje stanja iz oblasti zelene infrastrukture na području Kantona Sarajevo i analiziranje primjene zakonskih i drugih propisa donesenih u ovoj oblasti i druge poslove iz djelokruga rada Službe, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za infrastrukturu i direktora Zavoda.