Kontakti

Zavod

Adresa: Branilaca Sarajeva 26
Telefon: +387(0)33 258-265
+387(0)33 226-736

Fax: +387(0)33 209-543

DIREKTOR
Hamdija EFENDIĆ dipl.ing.građ.
hamdija.efendic@zpr.ks.gov.ba

Sektor za prostorno planiranje

Rukovodilac sektora - Pomoćnik Direktora za prostorno planiranje
Edin JENČIRAGIĆ, dipl.ing.arh
Telefon: +387 33 258 265
Fax: +387 33 209 543
Edin.Jenciragic@zpr.ks.gov.ba

Sektor za detaljnu plansku dokumentaciju

Pomoćnik Direktora za detaljnu plansku dokumentaciju
Damir LUKIĆ dipl.ing.arh
Telefon: +387 33 258-285
Fax: +387 33 209-543
Damir.Lukic@zpr.ks.gov.ba

Sektor za infrastrukturu

Koordinator sektora
Almir HERCEGOVAC, dipl.ing.građ
Telefon: +387 33 258 265
Fax: +387 33 209 543
almir.hercegovac@zpr.ks.gov.ba

Sektor za planiranje društveno-ekonomskog razvoja

Adresa: kaptol 16

Rukovodilac sektora
Maida FETAHAGIĆ, dipl.ecc
Telefon: +387 33 444 396
Fax: +387 33 206 830
majda.fetahagic@zpr.ks.gov.ba

Sektor GIS-a

Rukovodilac sektora Pomoćnik Direktora za GIS
Fahrudin ĐUZO, dipl.ing.geod
Telefon: +387 33 665 657
Fax: +387(0)33 209-543
fahrudin.djuzo@zpr.ks.gov.ba

Sektor za tehničku pripremu

Pomoćnik Direktora za tehničku pripremu
Zlatko BURSAĆ, dipl.ing.arh
Telefon: +387 33 225 585
Fax: +387 33 208 503
zlatko.bursac@zpr.ks.gov.ba

Sektor za pravne, opće i računovodstvene poslove

Pomoćnik Direktora za pravne, opće i računovodstvene poslove
Asim Ajanović
Telefon: +387 33 258 265
Fax: +387 33 209 543
asim.ajanovic@zpr.ks.gov.ba