Nabavka "3 Kompjutera" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
23.05.2017
JRN/CPV: 
30210000 Mašine za obradu podataka (hardware)
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
4000,00
Ugovor potpisan sa: 
REBUS d.o.o.
Datum potpisivanja ugovora: 
11.07.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
4078,00
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

359-1-1-15-3-15/17

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
4078,00
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2017