Nabavka i isporuka „Prehrambenih artikala za potrebe rada bifea u 2020. – 2023. godine“

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
04.05.2020
JRN/CPV: 
15860000 Kafa, čaj i srodni proizvodi
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
8500,00
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2020