Evaluacija strategije razvoja Kantona Sarajevo 2016-2020

U okviru procesa provedbe Srednjoročne eksterne evaluacije Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2016-2020 u petak, 23.08.2018. godine, tim evaluatora Dinka Bujas iz Hrvatske i Nino Serdarević iz BiH, uz prisustvo predstavnika UNDP BiH, Ministarstva finansija KS i Zavoda za planiranje razvoja KS kao organizatora sastanka, održao je niz konsultativnih susreta i intervjuisao predstavnike Ministarstva privrede, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva kulture i sporta, Ministarstva zdravstva, Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstva saobraćaja, uključujući Direkciju za puteve, kao i Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša. Eksterna evaluacija ima za cilj ispitati nekoliko tema: da li se i u kojoj mjeri može očekivati razvoj Kantona Sarajevo na osnovu usvojene Strategije, definisanih ciljeva, prioriteta i mjera, da li su mjere adekvatno osmišljene i odgovaraju potrebama ciljanih kategorija, da li nadležna ministarstva posjeduju dostatne kapacitete za provedbu Strategije, te koliko je vjerovatno da će se postignuti napredak u ekonomskom, društvenom i okolišnom segmentu života u Kantonu održati nakon okončanja razvojne intervencije Kantona. Izvještaj eksterne srednjoročne evaluacije će iznijeti procjene o do sada provedenim intervencijama, kao i preporuke za naredni period. Planirano je da eksterni evaluatori upoznaju Skupštinu, Vladu i najširu javnost Kantona Sarajevo o najvažnijim nalazima izvještaja.