Prijedlog regulacionog plana "Reljevo"

U prostorijama Zavoda za planiranje 10.06.2020, održan je sastanak predstavnika Zavoda za planiranje sa predstavnicima općine Novi Grad i Gradske Uprave na temu finaliziranja Prijedloga regulacionog plana "Reljevo"