Prostorna osnova Prostornog plana područja posebnog obilježja Zaštićeni pejsaž „Trebević“

U Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, 03.06.2020.godine, održana je Prezentacija Prostorne osnove Prostornog plana područja posebnog obilježja Zaštićeni pejsaž „Trebević“ od strane Zavoda za planiranje, predstavnicima Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i KJU za zaštićena prirodna područja. Na sastanku je postignut dogovor oko usmjerenja za odabir osnovnog Koncepta razvoja Područja posebnog obilježja Zaštićeni pejsaž „Trebević“.