SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Društveni, ekološki i etički koraci prema odgovornom istraživanju i inovacijama

Konzorcij D-STIR projekta (Dunavski okvir za odgovorno istraživanje i inovacije korištenjem socio-tehničkih integracija) se sastao na prvom Mid-Term događaju, studijskoj posjeti i petom transnacionalnom sastanku u Bukureštu, Rumuniji.
Projekat ima za cilj da iskoristi prednosti odgovornog istraživanja i inovacija (RRI) "za društvo i sa društvom" kako bi unaprijedio uslove za inovacije u dunavskoj regiji.
Ovu godinu projekat je započeo sa pilot aktivnostima u akademskom i poslovnom okruženju kako bi bila testirana STIR metoda i kako bi se doprinijelo RRI strategiji za dunavsko područje. Domaćin događaja je bio Nacionalni institut fizike, istraživanja i razvijanja nukleranog inžinjeringa Horia Hulubei od 21-23 marta 2018. godine.

Domaćin je organizovao Mid-Term događaj koji je bio namjenjen lokalnim ciljanim grupama - medijima, akademskoj zajednici, istraživačima, preduzetnicima i svima onima koji rade na polju inovacija. Prisutni su se upoznali sa projektom i inovacijama, te budućim izazovima u tehnologiji.

Drugi dio – studijska posjeta akademskoj zajednici obuhvatila je posjetu vodećem istraživačkom institutu za nuklearnu i lasersku fiziku u Rumuniji ELI-NP. Istaknuta je važnost proaktivnog djelovanja, održavanje bilateralnih odnosa između javnih institucija i istraživača, značaj inkluzije i odživnosti u RRI.

Konzorcij će učestvovati u studijskoj posjeti i šestom projektnom sastanku u Štutgartu, Njemačkoj, 19. i 20. juna 2018. godine, koji će biti organizovani u saradnji na ICE/IEEE konferencijom.

Za više informacija o D-STIR projektu molimo posjetite:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/d-stir

Kontakt:
Nina Irimia, Jugoistočna regionalna razvojna agencija (Rumunija)
Vodeći partner
24th Anghel Saligny St., 810118 Braila, Rumunija
e-mail: nina.irimia@adrse.ro, tel: +421 0239 611 086

Anamarija Kamin, Razvojni centar Srce Slovenije (Slovenija)
Kordinator za komunikacije
Jerebova ulica 14, 1270 Litija, Slovenija
e-mail: anamarija.kamin@razvoj.si, tel: +386 1 896 27 17

Belma Pašić, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA (Bosna i Hercegovina)
Projektni partner
Kolodvorska 6, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina,
e-mail: belma@serda.ba; tel: +387 33 652 935

Partneri D-STIR projekta:
- Jugoistočna regionalna razvojna agencija (Rumunija)
- Cassovia Life Sciences (Slovačka)
- Prvo mađarsko udruženje za odgovornu inovativnost (Mađarska)
- ELI-HU istraživanje i razvoj (Mađarska)
- Razvojni centar Srce Slovenije (Slovenija)
- Institut fizike Češke akademije nauka (Češka Republika)
- Nacionalni institut fizike, istraživanja i razvijanja nukleranog inžinjeringa Horia Hulubei (Rumunija)
- Bwcon GmbH (Njemačka)
- Regionalna vlada okruga Csongrád (Mađarska)
- Centralni bohemijski inovacijski centar (Češka Republika)
- Razvojna agencija Srce Istre (Hrvatska)
- Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA (Bosna i Hercegovina)
- Ilfov okrug (Rumunija)
- Košice samoupravni region (Slovačka)
- Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo (Bosna i Hercegovina)