Usaglašavanje aktivnosti na implementaciji Projekta I transverzale.

U prostorijama Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, 28.08.2020. godine, održan je sastanak predstavnika Zavoda za planiranje sa ministrom Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, predstavnikom Ministarstva saobraćaja KS, direktorom Direkcije za puteve KS, direktorom Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, načelnikom općine Centar, predstavnikom Gradske Uprave i predstavnicima općine Novo Sarajevo, na temu usaglašavanja aktivnosti na implementaciji Projekta I transverzale.