Geodetsko i geološko snimanje terena

Na području Općine Novi Grad Sarajevo vrši se geodetsko snimanje terena i inžinjersko-geološka istraživanja za potrebe izrade Regulacionih planova: Švrakino selo Mlakve, Reljevo, Alipašin moat I i RTV.