KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, zbog Koronavirusa (COVID-19)

Na osnovu Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, donosi

 

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI

u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, zbog Koronavirusa (COVID-19)

 

Zavod treba poduzeti slijedeće higijensko-epidemiološke i preventivne mjere:

• Osigurati da su na svakom radnom mjestu sve površine čiste i higijenski ispravne. Koristiti dezinfekcijska sredstva na bazi alkohola (minimalno 70%).

• Najmanje tri puta dnevno čistiti dodirne tačke u zgradama, kao sto su: ručke na vratima, ručke na prozorima, slavine u toaletima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinske upravljače, prekidače za struju, zvona na vratima, pultove za prijem stranaka, te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba- DODIRIVANJE KONTAMINIRANIH POVRŠINA OD STRANE ZAPOSLENIKA I KLIJENATA JE JEDAN OD GLAVNIH NAČINA ŠIRENJA COVID-19 VIRUSA.

• Najmanje dva puta dnevno čistiti sve dodirne površine: radne površine, pametne i druge telefone, laptope, tastature i kompjutere u skladu s uputama za korisnike.

• Shodno promjeni epidemiološke situacije, kao i procjeni epidemiološkog rizika, ograničava se broj osoba unutar zatvorenog prostora u grupi, na maksimalno 50 osoba i to uz striktno poštivanje epidemioloških mjera: držanje fizičke distance i redovno obezbjeđivanje dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme.

• Tokom boravka u zatvorenim prostorijama, obvezna je upotreba zaštitnih maski, bez izuzetka.

• Prostorije za sastanke, edukacije i druge prostorije gdje se okuplja veći broj osoba, treba očistiti nakon svakog sastanka.

• Staviti sredstva za dezinfekciju ruku na vidljiva mjesta, svuda i osigurati da se ta sredstva redovno nadopunjavaju.

• Za pranje ruku u toaletima osigurati toplu tekuću vodu i sapun, kao i papirne ubruse za jednokratnu upotrebu.

• Postaviti kante za otpatke s poklopcima za sigurno odlaganje iskorištenih papirnih ubrusa i drugog otpada u toaletima i drugim prostorijama.

• Uputstvo o pravilnom pranju ruku postaviti na vidljivom mjestu u toaletu.

• Koristiti telefone, video-konferencije i internet za poslovanje, sto je vise moguće kao zamjenu za sastanke.

• Kada su sastanci neophodni, organizovati ih u što većim prostorijama, te ostaviti dovoljan razmak ( 1-2 metra) između osoba.

• lzbjegavati rukovanje, te podsticati održavanje distance od najmanje 1 metar tokom razgovora.

• Redovno, najmanje dva puta dnevno, provjetravati sve prostorije.

• Promovirati pravilno i redovno pranje ruku od strane zaposlenika, partnera i klijenata.

• Shodno promjeni epidemiološke situacije, kao i procjeni epidemiološkog rizika, sve osobe sa akutnim respiratornim simptomima iii povi;c11om tjelesnom temperaturom potrebno je da ostanu kuci, kontaktiraju nadležne Domove zdravlja Kantona Sarajevo, kako bi dobile savjet i instrukcije za dalje postupanje.

• Preporučuje se da se putovanja u dijelove BiH, kao i susjedne zemlje koje su posebno ugrožene zarazom novim Koronavirusom, odgode i svedu na najmanju moguću mjeru, u aktuelnoj epidemioloskoj situaciji.

• U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo, kao i u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, razmotriće se mogućnost organiziranja rada od kuce, odnosno određivanje skraćenog radnog vremena.

NEPRIDRŽAVANJE MJERA IZ KRIZNOG PLANA PRIPRAVNOSTI OD STRANE ZAPOSLENIKA JE KRŠENJE ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI FBiH (SI. novine FBiH br. 29/05).

Rok za primjenu svih prethodno navedenih mjera je ODMAH.

DokumentVeličina
PDF icon krizni_plan_pripravnosti.pdf1.58 MB