Obavještenje - Geodetsko i geološko snimanje terena

Na području Općine Novi Grad, okalitet Rajlovac, u toku je ažuriranje geodetskih podloga i geoloških istražnih radova za potrebe izrade Regulacionog plana "Rajlovac III".

Na području Općine Ilidža, lokalitet Stup, u toku je ažuriranje geodetskih podloga i geoloških istražnih radova za potrebe izrade Regulacionog plana "Stup-Nukleus".

Na području Općine Centar, lokalitet Soukbunar, u toku je ažuriranje geodetskih podloga i geoloških istražnih radova za potrebe izrade Regulacionog plana "Soukbunar".

Angažovane firme treba da izvrše geodetsko i geološko snimanje postojećeg stanja te Vas molimo da omogućite firmama da neometano mogu obaviti svoj dio zadatka.

Vjerujući u Vašu građansku dobronamjernost i spremnost na pomoć i suradnju, nadamo se da ćete nam izići u susret.