Program javnih investicija - dokumenti potrebni za popunjavanje IP obrazaca

PREGLED STRATEGIJE EVROPA 2020 Strategija za pametan, održiv i inkluzivni rast

http://www.dei.gov.ba/dei/dokumenti/informativni_clanci/default.aspx?id=...

STRATEGIJA RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE

http://www.mft.gov.ba/bos/images/stories/medjunarodna%20saradnja/BOS-A-S...

STRATEGIJA RAZVOJA FEDERACIJE BiH 2010. – 2020.

http://fmks.gov.ba/stara/kultura/legislativa/strategije/Strategijarazvoj...

Strategija razvoja Kantona Sarajevo do 2020.

https://zpr.ks.gov.ba/sites/zpr.ks.gov.ba/files/strategija_razvoja_ks_do...

Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine za period od 2018. do 2022. godine

https://arsbih.gov.ba/wp-content/uploads/2018/11/GAP-BiH-2018-2022_B.pdf

DAC nomenklatura

http://www.fmf.gov.ba/userfiles/file/07042014/obrazac/3_DAC_Klasifikacij...

Klasifikacija vladinih funkcija (COFOG -Classification of the Functions of the Government)

https://mft.gov.ba/hrv/images/stories/medjunarodna_saradnja/koordinacija...

UPUТSТVО ZА PО PUNJАVАNJЕ ОBRАSCА '' INFОRМАCIЈА О PRОЈЕKТU'' (IP ОBRАZАC) U INFORMACIONOM SISTEMU ZA UPRAVLJANJE JAVNIM INVESTICIJAMA (PIMIS)

https://zpr.ks.gov.ba/sites/zpr.ks.gov.ba/files/2_uputstvo_za_popunjavan...

 

DokumentVeličina
Microsoft Office document icon uputa_za_popunjavanje_ip_obrazaca.doc1.01 MB