Planirani projekti

Općina Vogošća:

  • Regulacioni planovi: BARICA, DONJA JOŠANICA, UGLJEŠIĆI, UGORSKO-MENJAK