Prostorno - planska dokumentacija

91 - 120 od 399
Regulacioni plan
Naslov Prostorni obuhvat
Hotonj I Regulacioni plan Općina Vogošća
Hotonj-Poljine Regulacioni plan Općina Vogošća
Hrasnica Regulacioni plan Općina Ilidža
Hrasno I Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo
Hrasno II Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo, Općina Novi Grad
Hrid Regulacioni plan Općina Stari Grad
Individualno stanovanje Rajlovac Regulacioni plan Općina Novi Grad
Individualno stanovanje Rajlovac Regulacioni plan Općina Novi Grad
Industrijska zona Željezara u Ilijašu Regulacioni plan Općina Ilijaš
Industrijski kompleks Unis u Vogošći Regulacioni plan Općina Vogošća
Industrijski kompleks Unis u Vogošći Regulacioni plan Općina Vogošća
Jagomir I Regulacioni plan Općina Centar
Jagomir II Regulacioni plan Općina Centar
Jarčedoli Regulacioni plan Općina Stari Grad
Javorov do Regulacioni plan Općina Trnovo
Junakovac Regulacioni plan Općina Ilijaš
Kamenjače Regulacioni plan Općina Ilidža
Kamenjače-Bare Regulacioni plan Općina Ilidža
Kanara Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo
Karaula Ilijaš Regulacioni plan Općina Ilijaš
Komunalno groblje Haluge Regulacioni plan Općina Ilijaš
Koševo Regulacioni plan Općina Centar
Koševo Regulacioni plan Općina Centar
Koševsko Brdo Regulacioni plan Općina Centar
Koševsko Brdo Regulacioni plan Općina Centar
Kovači Regulacioni plan Općina Ilidža
Kovačići Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo
Kovačići-Centar Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo
Krše Regulacioni plan Općina Vogošća
Kvadrant 30 Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo