Prostorno - planska dokumentacija

91 - 120 od 342
Regulacioni plan
Naslov Prostorni obuhvat
Javorov do Regulacioni plan Općina Trnovo
Junakovac Regulacioni plan Općina Ilijaš
Kamenjače Regulacioni plan Općina Ilidža
Kamenjače-Bare Regulacioni plan Općina Ilidža
Kanara Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo
Karaula Ilijaš Regulacioni plan Općina Ilijaš
Komunalno groblje Haluge Regulacioni plan Općina Ilijaš
Koševo Regulacioni plan Općina Centar
Koševsko Brdo Regulacioni plan Općina Centar
Kovači Regulacioni plan Općina Ilidža
Kovačići Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo
Kovačići-Centar Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo
Kovačići-Centar Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo
Krše Regulacioni plan Općina Vogošća
Kvadrant 30 Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo
Kvadrant C Marijin Dvor Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo
Kvadrant C Marijin Dvor Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo
Kvadrant C1 Marijin Dvor Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo
Kvadrant C1 Marijin Dvor Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo
Lijeva obala Miljacke-Bistrik Regulacioni plan Općina Stari Grad
Lješevo-Željeznička stanica Regulacioni plan Općina Ilijaš
Ljubnići Ilijaš Regulacioni plan Općina Ilijaš
Logavina Regulacioni plan Općina Stari Grad
Luke Ilijaš Regulacioni plan Općina Ilijaš
Lužani Regulacioni plan Općina Ilidža
Mahale-Kovači Regulacioni plan Općina Stari Grad
Mahale-Medrese Regulacioni plan Općina Stari Grad
Mahmutovac Regulacioni plan Općina Stari Grad
Mrakovo-Ilijaš Regulacioni plan Općina Ilijaš
Mrđanović Polje Regulacioni plan Općina Hadžići