Pretraga

Ukupno 1 - 6 od 6
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Nabavka usluge "Servisiranje sigurnosnog ventila i plamenika" nakon havarije na kotlu centralnog grijanja u Zavodu u ul. Branilaca Sarajeva br. 26 Ugovaranje i realizacija direktni postupak 27.12.2016 1053,00 1053,00 ITG D.O.O.
Tender za nabavku „Kompjuterske opreme: Servera, Hard Diskova, Desktop računara i Monitora“ prema specifikaciji u Tenderskoj dokumentaciji za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka Plan nabavki direktni postupak 20.10.2016 64338,00 12.12.2016 53799,28 LOT-1: Rebus d.o.o. Sarajevo LOT-2: Exclusive Zenica
Tender za nabavku „ODRŽAVANJE VOZILA u 2017. godini“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.10.2016 2925,00 21.12.2016 2925,00 2925,00 Saradis d.o.o. Vogošća
Tender za nabavku „KANCELARIJSKOG MATERIJALA u 2017. god.“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.10.2016 17.10.2016 7858,56 15.12.2016 7858,56 7858,56 Defter
Tender za nabavku „HIGIJENSKOG MATERIJALA u 2017. god.“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.10.2016 17.10.2016 1586,00 07.12.2016 1586,00 Intercom Zenica
Tender za nabavku „GORIVA I MAZIVA u 2017. godini“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, putem otvorenog postupka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.10.2016 17.10.2016 7544,00 07.12.2016 7544,00 Green oil d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00