Pretraga

Ukupno 1 - 92 od 92
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
PLAN JAVNIH NABAVKI ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KS ZA 2019. GODINU Plan nabavki
Nabavka usluga "Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka", "Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inžinjersko-geološkim i geotehničkim osobinama terena" i "Revizije projektnog zadatka i elaborata za Izvođenje istra Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2019
Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš" za Prostorni plan područje posebnog obilježja Regionalni centar za upravljanje otpadom (RCUO)-Smiljevići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2019
Nabavka i isporuka "Kompjutera, Plotera, Laserskih kopir aparata, Laserski multifunkcijski uređaj, Fax uređaja, HDD za Storage i RAM Memorija" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.11.2018 25.12.2018 54.808,57 54.808,57 TELEGROUP DOO SARAJEVO
Nabavka usluge izrade "Studije o stanju stambenog fonda na području Kantona Sarajevo sa analizom o prednostima uspostavljanja poreza na nekretnine" za potrebe prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 71.370,00 17.12.2018 71.370,00 71.370,00 CEDES
Nabavka goriva i maziva u 2019. - 2021. god. za potrebe Zavoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.12.2018
Nabavka "Studije privrede za potrebe urbanističkih planova u Kantonu Sarajevo" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.12.2018 51.714,00 51.714,00 CEDES
Nabavka usluge izrade "Metodologije za ocjenu uticaja na kvalitet zraka za nove zahvate u prostoru i proračun baznog disperzionog modela" za potrebe prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2018 92.313,00 92.313,00 E3 D.O.O. SARAJEVO
Nabavka usluge "Snimanje postojećeg stanja nelegalnih deponija" za potrebe izrade Urbanističkih planova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 6.819,93 6.819,93 GEOPROF
Nabavka usluge " Ažuriranje geodetskoh podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka" za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP Vitkovac - lokalitet veza LOT 2C sa ulicom Safeta Zajke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 1.368,90 1.368,90 BN PRO
Nabavka kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 3.272,40 3.272,40 sbc d.o.o. Burotime salon namjestaja
Nabavka ormara i regala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 4.089,15 4.089,15 R&S D.O.O. SARAJEVO
Ugovor o nabavci usluge "Aplikativni software" za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 6.926,40 6.926,40 IT Consulting O.D.
Nabavka namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 5.151,30 5.151,30 sbc d.o.o. Burotime salon namjestaja
Nabavka "Austal2000 modula za SelmaGIS" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2018 5.756,40 5.756,40 Theiss d.o.o
Nabavka zimskih guma, kom. 12 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2018 2.293,20 2.293,20 Tr "AS"
Nabavka Baznog modula SelmaGIS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 5.978,70 5.978,70 Theiss d.o.o
Nabavka i isporuka "Kompjutera (kom. 7) i plotera (kom. 1)" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2018 35.428,80 15.10.2018 35.428,80 35.428,80 Telegroup doo Sarajevo
Nabavka usluge izrade "Metodologije za ocjenu uticaja na kvalitet zraka za nove zahvate u prostoru" za potrebe prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.06.2018
Nabavka usluga: Ažuriranje geodetskih podloga, izvođenje istražnih geoloških radova i revizija za potrebe izrade RP Junakovac i RP Srebrenički arboretum Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.07.2018
Izvođenje radova na "Rekonstrukciji sanitarnih prostorija" (4 sanitarna čvora WC-a) u objektu Zavoda u ul. Kaptol 16 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2018 6.903,35 6.903,35 O.D "SAR" Sarajevo
Molersko-farbarski radovi za potrebe krečenja Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2018 6.363,16 6.363,16 O.D "SAR" Sarajevo
Nabavka usluga za "Obnovu Microsoft osiguranja i Microsoft usluga, period 2018. do 2021. godine" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.07.2018 64.151,00 06.08.2018 64.151,00 64.151,00 REBUS d.o.o.
Nabavka studije "Izrada strategije brendiranja Kantona Sarajevo - model izgradnje brenda KS" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.07.2018 34.866,00 04.09.2018 34.866,00 34.866,00 Ekonomski institut Sarajevo
Nabavka servera za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.06.2018 17.989,00 14.08.2018 21.047,13 21.047,13 KODEKS D.O.O.
Nabavka sredstava i opreme za ličnu zaštitu za potrebe uposlenika Zavoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.07.2018
Nabavka usluga za „Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka“, „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ i „Revizije Projektnog zadatka i Elaborata za Izvođenje ist Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2018 9.359,00 30.07.2018 9.359,00 9.359,00 BN PRO
Nabavka usluge "Osiguranje uposlenika" Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2018 9.360,00 25.05.2018 4.894,00 4.894,00 Adriatic osiguranje d.d.
Nabavka usluge "Kolokacija hardverske opreme u Data Centar u periodu 2018-2020. godina" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.03.2018 25.272,00 25.05.2018 25.272,00 25.272,00 Logosoft d.o.o.
Nabavka usluge izrade „ELABORATA RAZVOJA URBANIH ZELENIH POVRŠINA“ za potrebe Urbanističkih planova urbanog područja Kantona Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća, Trnovo, Hadžići i Ilijaš) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.04.2018
Poziv za učešće na javnom, anonimnom, jednostepenom konkursu za izradu "Idejnog urbanističkoarhitektonskog rješenja" Pokretanje i tok postupka konkurs za izradu idejnog rješenja 21.03.2018
Prva izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 13.03.2018
Nabavka "Elektroinstalaterskih radova-rasvjeta" u Zavodu za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 5.867,00 E-Strom d.o.o.
Nabavka Studije "Vodosnadbijevanje na području Kantona Sarajevo" za potrebe Urbanističkih planova urbanih područja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.02.2018 226.792,00 26.04.2018 226.792,00 226.792,00 IPSA INSTITUT doo
Nabavka usluga za izradu geoloških podloga i reviziju projektnih zadataka i elaborata za potrebe izrade RP TMZ FEROELEKTRO i RP SARAJEVOGAS-BOSNALIJEK Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.01.2018
Nabavka usluge "Održavanje vozila u 2018 -2020. godini" u vlasništvu Zavoda Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.02.2018 05.04.2018 3.510,00 3.510,00 TRIAB d.o.o.
Nabavka "Kancelarijskog namještaja - ormar" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2017 415,00 R&S D.O.O. SARAJEVO
Nabavka "Održavanja softverske aplikacije" za potrebe računovodstva u Zavodu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2017 374,00 PlumSoft d.o.o.
Nabavka "Limarskih i molersko-farbarskih radova" za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2017 257,00 O.D "SAR" Sarajevo
Nabavka "Instalacije, konfiguracije i uspostave servisa za nadogradnju softverske licence" za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 3.949,00 Time Code d.o.o. Sarajevo
Nabavka "Instalacija baze, migracije podataka i servis sa postojeće Esri SDE baze na novu ArcGis Geodatebase" za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2017 6.435,00 IT Consulting O.D.
Nabavka "Ručnog GPS uređaja Trimble Juno 5B" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2017 6.411,00 BN PRO
Nabavka usluge "Održavanje sistemske mreže" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 6.879,00 6.879,00 s.o.d."GOIT"
Nabavka "Elektronskih komponenti, uređaja i dijelova" za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2017 4.939,00 4.939,00 Time Code d.o.o. Sarajevo
PLAN NABAVKI ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KS ZA 2018. GODINU Plan nabavki 23.02.2018
IZVJEŠTAJ O NABAVKAMA ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KS U 2017. GODINI Plan nabavki 26.02.2018
Nabavka i isporuka "TONERA I KETRIDŽA za 2018.-2020. godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.10.2017
Nabavka "Kancelarijskog materijala u 2018.-2020. godini" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2018
Nabavka i isporuka "Prehrambenih artikala za potrebe bifea u 2018. godini" za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2018 6.329,23 26.03.2018 6.329,23 6.329,23 Gold Mignon doo
Nabavka usluge za izradu studije "Odvodnja i tretman sanitarnih otpadnih i oborinskih voda na području Kantona Sarajevo" za potrebe Urbanističkih planova urbanih područja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.09.2017 136.890,00 19.02.2017 136.890,00 136.890,00 Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo
Ukupno po stranici 637.807,03 929.193,62 905.485,62