Pretraga

Ukupno 1 - 31 od 31
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Nabavka usluge "Monitoringa- protuprovalna i protupožarna zaštita-Zavoda u 2017. 2019. god." za potrebe objekata Zavoda u ul. Branilaca Sarajeva br. 26 i ul. Kaptol 16. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.04.2017 819,00 SWORD SECURITY D.O.O.
Nabavka usluge o "Zakonski potrebnim ispitivanjima i kontroli instalacija u Zavodu u 2017.-2019. godine" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.04.2017 2.493,00 2.493,00 INZA LAB D.O.O. SARAJEVO
Nabavka usluge "Stalni pristup internetu i VPN konekcija" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2017 5.917,00 27.01.2017 5.917,00 Logosoft
Nabavka usluge "Internet konekcije u 2017. - 2019. god." za potrebe Zavoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.02.2017
Nabavka usluge "Održavanje sistemske mreže" za potrebe Zavoda u narednih šest mjeseci (januar-juni 2017. godine) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.01.2017 3.510,00 s.o.d."GOIT"
Prevod Strategije razvoja KS Plan nabavki 01.02.2017
Održavanje biro-tehničke opreme Plan nabavki 01.04.2017
Microsoft licence Plan nabavki 01.04.2017
Obezbjeđenje objekata (protivprovalno) Plan nabavki 01.03.2017
Ispitivanje i kontrola instalacija u Zavodu Plan nabavki 01.02.2017
Internet Zavoda i VPN konekcija Plan nabavki 01.11.2016
Nabavka održavanja vozila za 2017. godinu Plan nabavki 01.11.2016
Rezervni dijelovi za kompjutersku opremu Plan nabavki 01.05.2017
Nabavka robe za bife u Zavodu Plan nabavki 01.12.2016
Nabavka goriva i maziva za 2017. godinu Plan nabavki 01.11.2016
Nabavka tonera i ketridža za 2017. godinu Plan nabavki 01.03.2017
Nabavka higijenskog materijala za 2017. godinu Plan nabavki 01.11.2016
Nabavka kancelarijskog materijala za 2017. godinu Plan nabavki 01.11.2016
„Ažuriranje topografske karte 1:5000 urbanih područja Kantona Sarajevo“ (OTK5000) za potrebe izrade Urbanističkih planova urbanog područja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2017
Nabavka i isporuka prehrambenih artikala za potrebe rada bifea u 2017. godini u Zavodu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.11.2016 4.678,90 20.01.2017 4.678,90 4.678,90 PENNY PLUS
"Rješenje i uspostavljanje stalnih veza za razmjenu računarskih podataka između općina Kantona Sarajevo (Stari Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Ilidža i Vogošća), Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.01.2017
Nabavka "Kancelarijskog naještaja-ormara" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2016 4.578,21 4.578,21 R&S D.O.O. SARAJEVO
Nabavka nove "LICENCE SOFTWARE APLIKACIJE IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA-aplikacija STALNA SREDSTVA sa pepisom postojećih podataka o stalnim sredstvima Zavoda" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2016 1.872,00 1.872,00 PlumSoft d.o.o.
Nabavka "Kancelarijskog namještaja" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2016 5.955,30 5.955,30 R&S D.O.O. SARAJEVO
Nabavka "Elektroinstalaterskih radova u kotlovnici i radionici Zavoda u podrumu", ul. Branilaca Sarajeva br. 26 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2016 1.691,82 1.691,82 4E-Consulting Doo
Nabavka usluge "Servisiranje sigurnosnog ventila i plamenika" nakon havarije na kotlu centralnog grijanja u Zavodu u ul. Branilaca Sarajeva br. 26 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2016 1.053,00 1.053,00 ITG D.O.O.
Tender za nabavku „Kompjuterske opreme: Servera, Hard Diskova, Desktop računara i Monitora“ prema specifikaciji u Tenderskoj dokumentaciji za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2016 64.338,00 12.12.2016 53.799,28 LOT-1: Rebus d.o.o. Sarajevo LOT-2: Exclusive Zenica
Tender za nabavku „ODRŽAVANJE VOZILA u 2017. godini“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.10.2016 2.925,00 21.12.2016 2.925,00 2.925,00 Saradis d.o.o. Vogošća
Tender za nabavku „KANCELARIJSKOG MATERIJALA u 2017. god.“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.10.2016 17.10.2016 7.858,56 15.12.2016 7.858,56 7.858,56 Defter
Tender za nabavku „HIGIJENSKOG MATERIJALA u 2017. god.“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.10.2016 17.10.2016 1.586,00 07.12.2016 1.586,00 Intercom Zenica
Tender za nabavku „GORIVA I MAZIVA u 2017. godini“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, putem otvorenog postupka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.10.2016 17.10.2016 7.544,00 07.12.2016 7.544,00 Green oil d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00