Propisi ZPR

Ukupno 31 - 60 od 805
Zakon
Naziv Prilog
Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne"
Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
Zakon o zaštiti prirode
Zakon o zaštiti zraka
Zakon o upravljanju otpadom
Zakon o zaštiti okoliša
Zakon o privremenom korištenju javnih površina
Zakon o prostornom uređenju
Uredba
Naziv Prilog
Uredba o izradi indeksa razvijenosti_u FBiH Sl novine
Uredba o trogodisnjem i godisnjem planiranju
Uredba o izradi strateskih dokumenata
Uredba o evaluaciji strateških dokumenata
Uredba o obavezi dostavljanja godišnjeg izvještaja o ispunjenju uvjeta iz dozvole za upravljanje otpadom
Uredba o finansijskim i drugima garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, sanacije i postupka nakon zatvaranja deponije
Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada
Uredba o urbanističko-tehničkim uslovima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala
Uredba o postupku i uvjetima legalizacije građevina izgrađenih bez građevinske dozvole
Odluka ili rješenje
Naziv Prilog
Rješenje o imenovanju Komisije - Studija Upotrebna vrijednost i višenamjensko vrednovanje poljoprivrednih površina KS PDF icon rjesenje_o_imenovanju_komisije_-_studija_upotrebna_vrijednost_i_visenamjensko_vrednovanje_poljoprivrednih_povrsina_ks_sa_stanovnista_specificnih.pdf
Odluka o pokretanju postupka nabavke - Studija Upotrebna vrijednost i višenamjensko vrednovanje poljoprivrednih površina KS PDF icon odluka_o_pokretanju_postupka_nabavke_-_studija_upotrebna_vrijednost_i_visenamjensko_vrednovanje_poljoprivrednih_povrsina_ks_sa_stanovnista_speci.pdf
Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Nabavka usluge ustupanja VPN linka PDF icon odluka_o_izboru_najpovoljnije_ponude_-_nabavka_usluge_ustupanja_vpn_linka.pdf
Rješenje za praćenje realizacije ugovora - Nadogradnja i održavanje OWIS sistema PDF icon rjesenje_za_pracenje_realizacije_ugovora_-_nadogradnja_i_odrzavanje_owis_sistema.pdf
Rješenje o imenovanju komisije - Projektor PDF icon rjesenje_o_imenovanju_komisije_-_projektor.pdf
Rješenje o imenovanju komisije - Kolokacija hardverske opreme PDF icon rjesenje_o_imenovanju_komisije_-_kolokacija_hardverske_opreme.pdf
Rješenje o imenovanju komisije - Adobe Acrobat Professional licence PDF icon rjesenje_o_imenovanju_komisije_-_adobe_acrobat_professional_licence.pdf
Odluka o pokretanju postupka - Projektor
Odluka o pokretanju postupka - Kolokacija hardverske opreme PDF icon odluka_o_pokretanju_postupka_-_kolokacija_hardverske_opreme.pdf
Odluka o pokretanju postupka - Adobe Acrobat Professional licence PDF icon odluka_o_pokretanju_postupka_-_adobe_acrobat_professional_licence.pdf
Odluka o pokretanju postupka nabavke -VPN link PDF icon odluka_o_pokretanju_postupka_nabavke_-vpn_link.pdf
Rješenje za praćenje realizacije ugovora - nabavka WebCity i Katalog metapodataka PDF icon rjesenje_za_pracenje_realizacije_ugovora_-_nabavka_webcity_i_katalog_metapodataka.pdf
Odluka o izboru - Godišnja pretplata na pravnu bazu propisa PDF icon odluka_o_izboru_-_godisnja_pretplata_na_pravnu_bazu_propisa.pdf