Propisi ZPR

Ukupno 61 - 90 od 107
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Pravilnik o heliodromima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/13
Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' 09/05
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak 'Službene novine FBiH' 97/17
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' 31/12
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada 'Službene novine FBiH' 102/12
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati nosioci izrade studije utjecaja na okoliš i visini naknade i ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja na okoliš 'Službene novine FBiH' 92/07
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o monitoringu kvaliteta zraka 'Službene novine FBiH' 09/16
Pravilnik o izmjeni pravilnika o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati nositelji izrade studije utjecaja na okoliš i visini naknade te ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja na okoliš 'Službene novine FBiH' 29/08
Pravilnik o kategorijama otpada sa listama «Službene novine FBiH» broj 9/05 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak «Službene novine FBiH» broj 12/05 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak 'Službene novine FBiH' 09/14
Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka «Službene novine FBiH» broj 12/05 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka 'Službene novine FBiH' 12/05
Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka 'Službene novine FBiH' 01/12
Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan uticaj na životinjske vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem 'Službene novine FBiH' PDF icon 65/06
Pravilnik o obrascu, sadržaju i postupku obavještavanja o važnim karakteristikama proizvoda i ambalaže od strane proizvođača «Službene novine FBiH» broj 8/08 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/08
Pravilnik o ograničenju emisije u zrak iz postrojenja za spaljivanje biomase 'Službene novine FBiH' PDF icon 34/05
Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/08
Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/04
Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine FBiH' 19/04
Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje oštećuju ozonski omotač 'Službene novine FBiH' 12/05
Pravilnik o postupanju s otpadom koji se ne nalazi na listi opasnog otpada ili čiji je sadržaj nepoznat 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanjima 'Službene novine FBiH' 82/07
Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanjima 'Službene novine FBiH' 82/07
Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja, za koja su izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 68/05
Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima 'Službene novine FBiH' PDF icon 65/05
Pravilnik o sadržaju izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjih i spoljnih planova intervencije 'Službene novine FBiH' PDF icon 48/05
Pravilnik o sadržaju Izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjihi spoljašnjih planova intervencije 'Službene novine FBiH' 68/05