Propisi ZPR

Ukupno 211 - 224 od 224
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon pravilnik_o_zastiti_na_radu.pdf
Pravilnik o životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijalima prirodnog porijekla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/08
Pravilnilk o uslovima mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u gorivu 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/08
U P U T S T V O O USLOVIMA I NAČINU KORIŠTENJA SLUŽBENIH AUTOMOBILA 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon odluka_o_koris.pdf
Standard ili kodeks
Naziv Pravni izvor Prilog
Naredba 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon naredbe_15_11_2016.pdf
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor Prilog
PROCEDURE načina evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon procedure_evid_ulaz_faktura_i_plac_zp.pdf
PROCEDURE RUKOVANJA GOTOVIM NOVCEM 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon s_procedure_rukovanja_gotovim_novcem_zp.pdf
Vodič za pristup informacijama u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' 32/01 PDF icon vodic_za_pristup_informacijama.pdf
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Kodeks poslovnog ponašanja 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon kodeks_poslovnog_ponasanja.pdf
Plan upravljanja Spomenikom prirode "Vrelo Bosne" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/07
Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem "Bijambare" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/08
POSLOVNIK O RADU KOLEGIJA 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon poslovnik_o_radu_kolegija.pdf
PROCEDURE I PRAVILA KORIŠTENJA, SIGURNOSTI I ZAŠTITA PODATAKA IT SISTEMA 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon pravila_koristenja_it_sistema_-gis.pdf
UPUTSTVO o kolanju računovodstvene dokumentacije 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon uputstvo_o_kolanju_racunovodstvene_dokumentacije_zp.pdf